دریچه میترال قلب چه عملکردی دارد؟

اختلالات ژنتیکی سندرم مارفان یک مشکل بافت همبند هست که گاهی مهم نارسایی دریچه سه لتی یار است. عفونت روزنه ناشی

توسط NEWSATROPAT در 17 فروردین 1401
اختلالات ژنتیکی سندرم مارفان یک مشکل بافت همبند هست که گاهی مهم نارسایی دریچه سه لتی یار است. عفونت روزنه ناشی از قارچها و باکتریهای گوناگون میباشد که سبب ساز به نشت خون از دریچهها و نارسایی دریچه قلب میشود. در واقع به کار گیری از دریچه توزیع هوا موجب می‌شود که فشار هوا به سمت چهار طرف به خوبی تنظیم شود. برای فعالیت جراحی ترمیم یا بده بستان دریچه، شما به اتاق کار میروید، ذیل بیهوشی قرار میگیرید. اشخاصی که برگشت خون شدید دارا‌هستند ممکن هست برای دوری از عوارض به جراحی ترمیم یا ردوبدل روزنه نیاز داشته باشند. عوارض افتادگی دریچه میترال معدود هست و غالباً به ادله رجوع خون از روزنه میترال تولید میشوند. در ارتفاع بیش از نیم قرن، جدولها و نمودارهای متعددی برای تخمین دبی این دریچهها ارائه شده می باشد که به استدلال دوگانگی در بین آنها، مهندسان و طراحان در گیر مشکل میشوند. منظور از روزنه یک طرفه، نوعی هست که تماما اثبات است و هوا را تنها از یک سو پرتاب میکند؛ براین اساس این نوع از دریچه ها قابل تهیه و تنظیم نیستند. ارتفاع پرتاب روزنه های تهویه یکی از از نکته ها اساسی در انتخاب آن هاست. اگر نشت خون از روزنه میترال به داخل دهلیز چپ وجود داشته باشد، دکتر ممکن است سوفل قلب را بشنود. درصورتیکه افتادگی روزنه میترال دارید، می توانید برای خودداری از اندوکاردیت عفونی اقداماتی انجام دریچه اسلوت شاهرخی دهید. از دیگر عارضه ها افتادگی همین روزنه میتوان به رجوع خون به ریهها و تنگی نفس اشاره کرد. خون حتی می تواند از دهلیز به داخل ریهها برگردد و سبب تنگی نفس شود. قابلیت لخته شدن وجود دارااست زیرا یه خرده از خون به جای ریختن به بطنها، در دهلیزها توده میشوند. در نتیجه، دهلیزها قدرتمند نمیباشند خون را به شکلی که باید در بطنها پمپاژ کنند. درصورتیکه ضربان قلب خیلی کند، خیلی سریع یا نامنظم باشد، قلب نمیتواند خون به اندازه را به تن پمپ کند. به طور کلی اگر از هواساز تا دریچه کانالی کشیده شده باشد، همواره باید ابعادی را به جهت دریچه انتخاب نمایید که دارای آن در تطابق باشد و بزرگتر یا این که کوچکتر نباشد. به طور کلی جهت جریان هوا در تابستان رو به پایین و در زمستان رو به بالا است. رجوع خون از روزنه میترال بیشتر در مردان و افرادی که فشار خون بالا دارند، دیده میشود. رجوع خون باعث کشیدگی ماهیچه ها دهلیز و بطن میشود. بازگشت خون از دریچه میترال سبب جریان خون از بطن چپ به باطن دهلیز چپ میشود.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن