داکوتای شمالی مرد می میرد در ATV حادثه

گیاهی, BUTTE, N. D. -- 78 ساله بود کشته در حادثه ATV چهار شنبه 25 ژوئن در مکنزی شهرستان است. راجر Chinn شد پ

توسط NEWSATROPAT در 7 تیر 1399

گیاهی, BUTTE, N. D. -- 78 ساله بود کشته در حادثه ATV چهار شنبه 25 ژوئن در مکنزی شهرستان است.

راجر Chinn شد پاشش خود را در مزرعه و حوالی ان حدود پنج مایلی جنوب گیاهی, Butte که در شیب خاکریزی تی ضربه یک درخت و لغو سنجاق Chinn زیر با توجه به داکوتای شمالی بزرگراه گشت. گشت زنی موفق به دریافت تماس های اضطراری در 9 p. m. دوشنبه. Chinn بود که با پوشیدن یک کلاه بود در صحنه مرده.

گیاهی, Butte حدود 30 مایلی جنوب شهر واتفورد در غرب داکوتای شمالی.

WDAY logo

گوش زندگی می کنند

پخش زنده