روش اجرای مقاوم سازی با FRP چیست؟

درنتیجه کامپوزیت FRP بهعنوان مصالح مقاوم سازی ساختمان، اساسی داشتن مزایای ذکرشده نسبت به روشهای مقاومسازی سنتی

توسط NEWSATROPAT در 9 اسفند 1400
درنتیجه کامپوزیت FRP بهعنوان مصالح مقاوم سازی ساختمان، اساسی داشتن مزایای ذکرشده نسبت به روشهای مقاومسازی سنتی ارجحیت کتاب مقاوم سازی اساسی frp دارد. اثربخشی کامپوزیتهای FRP در تجدید و مقاوم سازی ساختمانها و سازههای شهری بهصورت مکرر حساس آزمایشهای انجامشده در مقیاس بزرگ نشان دادهشده است. بعلاوه، ستون ها می بایست طوری طراحی شوند تا در هنگام ز‌لزله از گسیختگی یک ساختمان بعلت تولید طبقه ی نرم دوری بعمل بیاید. در صفحه کاربردهایFRP کارایی داشته ایم که تا حد متعددی به پرسش ها شما در این ارتباط جواب دهیم. بعد ها ترک بهاندازه نصف کاغذ بتنی درنظرگرفته شده است؛ بهطوریکه نسبت مقاومسازی در جهت طولی بهاندازه نصف کاغذ بتنی بهعلاوه یک متر کاهشیافته تا ظرفیت مقاومت آن بهطور مطلوب ادامه پیدا کند. ضخامت ناچیز لایه های FRP (در حد میلیمتر)، سبب می‌شود تا استعمال از آنها در مقاوم سازی سازه، بیشتر فضا نداشته باشد. در همین وضعیت به جهت پیشگیری از تخریب ساختمان، حتمی می باشد مقاومسازی آن بهمنظور تحمل نیروی اکثر انجام شود. بنابراین به کارگیری از کامپوزیتهای FRP به ادله ضخامت ناچیز آنها، نسبت بالای قدرت به وزن و نصب آسان آن‌ها به جهت مرمت و مقاوم سازی ساختمان یک گزینه مطلوب هستند. ساختوساز نو که در تمام روند آن از کامپوزیتهای FRP به کار گیری میکند. اصلی این که FRP ها نسبت به فولاد و بتن دوچندان سبک تر میباشند اما استدلال اصلی کاربرد آن ها در مقاوم سازی سازه بدلیل عامل ها ذیل است. بهینه کردن ادغام فیبر اف آر پی اساسی ماتریس چسب اف ار پی (رزین اپوکسی FRP) به جهت سازگاری مطلوب تر با یکدیگر در سیستم FRP در عملیات بازسازی و تقویت بنا قابلیت مقاوم سازی پل کلیدی frp پذیر شده است. خواص ضد خورندگی مواد FRP در کنار مقاومت مکانیکی بالا سبب شده می باشد که دو مقوله مقاوم سازی تقویت بنا و پوشش ضد خوردگی در سازه ی بتنی، فولادی، پل، لوله، مخازن و تاسیسات پتروشیمی و صنعتی، به صورت به طور همزمان حساس صرفه جویی در دوران و هزینه شکل گیرد. کامپوزیتهای FRP حیاتی وزن مقداری که دارند، نسبت به مواد و مصالح دیرین کارگزاری آسان، پرسرعت و کمخطری را به جهت کارکنان مهیا میکنند. مزیت FRP (اف آر پی) نسبت به بقیه شیوه های سنتی چیست؟ پوشش هایFRP به تیتر جایگزینی به جای روش های دیگر ، مثل به کارگیری از صفحه ها فولادی، غلاف های به دور ستون های بتنی یا فلزی، بوجود آمده اند. بعضا از این روشهای مقاوم سازی ساختمان به استدلال پرهزینه بودن یا محدودیت به کارگیری از آن ها در بعضا از ساختمانها ناکارآمد و غیرعملی درنظرگرفته شدهاند. این طریق علاوه بر تأثیر به سزایی که در تقویت اتصالات دارد فراوان ساده و مناسب تر از طریق های دیگر انجام می شود.
آخرین مطالب