تسلط بر راه از لباس سفید برفی {آیا نیست | این یک {هنر|آثار هنری} است

ما می توانیم نیروی حرکتی که در این طرح به تصویر کشیده شده را احساس کنیم. کلیدی کنار هم قرار گرفتن این صورت های

توسط NEWSATROPAT در 18 شهریور 1401
ما می توانیم نیروی حرکتی که در این طرح به تصویر کشیده شده را احساس کنیم. کلیدی کنار هم قرار گرفتن این صورت های انتزاعی طرح اساسی ما به وجود می آید. در صورتی که ضربات قلم مو، رنگ ها، شدت رنگ ها و لبه ها دارای آن طرح اول هارمونی داشته باشد، دیدن نقاشی به جهت بیننده لذت بخش خیس خواهد بود و پیام را هم به وضوح منتقل می کند. چه بخواهیم سر مشق های حیاتی دقیق باشند (برای همین که عشق و علاقه بیننده به تدریج بخش اعظم شود)، و چه صریح و پر رنگ (برای جلب دقت پرسرعت و غیر غیر تحمیلی بیننده)، فرم دهی الگو های تاریک یا این که واضح در روند نخستین می تواند به شتاب لحن یا پیام نگارگری را مشخص و معلوم کند. دیدید که انواع تیره یا این که واضح چه اتصال کار کشته و قوی با نیز دارند. یک تابوت بلوری ساختند و سفید برفی را توی آن گذاشتند و تابوت بلوری را به بالای تپه ای که سر روش بود، بردند تا به هر کسی که از آنجا می گذشت نشان بدهند که او چه دختر زیبایی بوده و به آن وسیله کلیه را در غم خویش شریک سازند. شدت رنگ های تیره و روشن باعث تفکیک شکل ها و اخلاق یک طراحی دیدنی می شود. در واقع اصلی دیدن سوژه و پس راستا گیج نمی شویم و می توانیم همین دو را از هم تفکیک کنیم. بعضا از استراتژی هایی که می توانیم برای رسم فضا یا این که عمق به کارگیری کنیم ؛ ابعاد، سایه (شدت رنگ)، نیز پوشانی کردن، کوچک کردن بعد ها به مراد تولید پرسپکتیو و ساخت پرسپکتیو اتمسفری هستند. همین یکی از اصلی ترین ابزار هایی میباشد که برای ساخت احساس عمق در اختیار داریم. این همان طرز انتقال حس تعادل، ریتم، هارمونی، حرکت یا این که کنتراست هست که امیدواریم بیننده دارای دیدن نگارگری ما متوجه آن بشود. تفکیک شدت رنگ ها یک هارمونی بصری به جهت بیننده ایجاد می کند. بیننده به طور غریزی می فهمد که نگارگری یا این که تصویر شما یک چیزی قلیل دارد، به ویژه لباس سفید برفی 10 از نظر پرسپکتیو. مهم کمی افزایش کنتراست (همان طور که در بالا بازدید شد)، می توانید به وضوح مشاهده کنید که هنرمند بخش های تیره را به یکدیگر متصل می نماید تا جریان یا این که حرکت رو به جلو در طراحی ایجاد شود. مهم توجه در نقاشی بالا می بینید که شدت رنگ ها متمایز از نیز هستند. باز هم درصورتیکه چشمان مان را تنگ نماییم و به نقاشی بالا نگاه کنیم، شاهد تغییر و تحول کنتراست خوا‌هیم بود. چنانچه چشمان تان را تنگ کنید به راحتی خواهید دید که قرار گیری و تفکیک انواع به شدت پر‌نور و بدون‌نور در کار های هر یک از همین هنرمندان دوچندان مضاعف است. به جهت اشخاصی که هر نوع نگرانی در مورد دقیقا چه جایی و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی استعمال از لباس سفید برفی یخ زده ، شما احتمال دارد می توانید حیاتی ما در صفحه وب تماس بگیرید.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن