دانلود کتاب از گوگل بوک

تابستان سال گذشته ، قلم شهر مسابقه ای دانلود کتاب از گوگل بوک را با عنوان “كتاب های تصویری كودكان” منتشر كرد و از شاعران ، نویسندگان ، تصویرگران و مخترعان كتاب های كودكان خواست آثار خود را در این چاپ ها برای بررسی ارائه دهند. در این مسابقه علاوه بر اهدای جوایز نقدی به …

ادامه مطلبدانلود کتاب از گوگل بوک