دانلود کتاب چشم طلایی tagged posts

وضعیت قیمت کتاب های دانلودی

آزاد امینیان با اعلام اینکه این کتاب دری به دنیای وسیع دانش است ، گفت: “ارائه کتاب های خوب یکی از بهترین ابزارها برای کمال انسان است و کسی که در این جهان زیبا زندگی می کند نمی تواند بی ارتباط با دنیای جهان باشد. کتابها.

وی افزود: در روزهای پیشرفت چشمگیر بشر در زمینه دانش ، نوآوری و فرهنگ کتاب ، نه تنها اهمیت خود را از دست نداده است ، بلکه گسترده تر و جدیدتر شده و اثرات ماندگارتری دارد.

رئیس کتابخانه های عمومی دامگان یادآور شد: در اجرای این طرح افرادی که در زمینه کتاب و کتابخوانی فعالیت می کنند ...

Read More