دانلود کتاب از گوگل بوک با کروم tagged posts

دانلود کتاب از گوگل بوک

تابستان سال گذشته ، قلم شهر مسابقه ای دانلود کتاب از گوگل بوک را با عنوان “كتاب های تصویری كودكان” منتشر كرد و از شاعران ، نویسندگان ، تصویرگران و مخترعان كتاب های كودكان خواست آثار خود را در این چاپ ها برای بررسی ارائه دهند.

در این مسابقه علاوه بر اهدای جوایز نقدی به برگزیدگان ، آثار داوطلبان از بخشهای مختلف مسابقه منتشر خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی انتشارات شهر قلم ، بیش از دویست نفر دانلود کتاب از گوگل بوک ایده های داستان ، شعر ، تصویرگری و کتاب خود را برای شرکت در این مسابقه ارسال کردند که از میان آنها چهل و یک اثر برای چاپ ...

Read More