نامه: تلاش برای حذف ‘رئیس’ هستند ساده لوحانه

حماقت از بین بردن کلمه “رئیس” از عنوان رئیس جمهور و یا هر چیزی مانند رئیس افسر ارشد عامل (توسط یک شهردار مینه سوتا) تحت فشار قرار دادند تا از مرزهای credulousness.

کسی باید اطلاع رسانی است که شهردار که رئیس یک کلمه فرانسوی قدیمی و مدرن کلمه آشپز مشتق از این کلمه است. و اگر ریشه انجام شده است به مبتذل لاتین – capum یکی را به تعجب می کنم که چگونه کلمه رئیس توهین آمیز است. کلمه تعیین رهبر سر حاکم و در برخی موارد به تعیین یک شهر یعنی پاریس ارشد شهرستان فرانسه است.

واقعا این یکی از احمقانه ترین چیزهایی که من خوانده ام و من خواندن برخی از چیزهای دیوانه!

WDAY logo

گوش زندگی می کنند

پخش زنده