فیلتر کربن اکتیو هوا (کربن فعال) و کاربردهای آن

چرا نباید فیلتر مناسب قیمت خرید؟ حال خودتان قضاوت نمایید که چرا بعضا از دستگاه ها و فیلترها در بازار حساس قیمت

توسط NEWSATROPAT در 27 فروردین 1401
چرا نباید فیلتر مناسب قیمت خرید؟ حال خودتان قضاوت نمایید که چرا بعضا از دستگاه ها و فیلترها در بازار حساس قیمت های خیلی ارزان وجوددارند. بایستی اعتنا شود که در واکنش های فوق ، CL- نشان دهنده ی کلر آزاد نمیباشد بلکه معرف یون کلر می باشد . در واکنش های فوق کلر آزاد به شکل Cl2 و HOCL و OCL نشان داده شده است. در فیلتر های کارخانجات ایجاد آب میوه از همین مواد تصفیه کننده استفاده می شود. همانطور که در تصویر شماتیک بالا می بینید همین ناخالصی ها جذب حفره های کربن کربن فعال سریال می شوند. همین مخلوط اساسی الکل ها، دی اُل ها، اسیدها و بازهای قوی، فلزات و عمده ترکیبات معدنی نظیر لیتیم، سدیم، آهن، سرب، آرسنیک، فلوئور و بوریک اسید پیوندهای مهربانی تولید نمی کند، البته یُد را خیلی خوب جذب می کند. چنانچه به دنبال خرید یک دستگاه تصفیه هوا مطلوب بودید، شاید نام همین فیلتر را بارها شنیدهاید. درصورتیکه آن را به رخ قرص یا کپسول استفاده کنید، باکتریهای روده را جذب میکند و نفخ شکم را از در بین میبرد. کربن فعال چطور غیرفعال یا این که اشباع می شود؟ می قدرت کربن را به گونه ای فعال کرد که فلزات سنگین مثل سرب را نیز به نحو موثری از آب حذف کند. واکنش های شیمیایی که سبب می شود کلر از آب آشامیدنی حذف شود ،سه واکنش تحت است. در ویدیوی ذیل مشابه سازی فرایند جذب سطحی ناخالصی ها به وسیله کربن فعال را می بینم. زمانی منافذ کربن فعال مهم ناخالصی های موجود در آب و هوا لبریز می شود ، همین فیلتر دیگر توانا به جذب ناخالصی های بیشتری نمی باشد و گازها و سایر ناخالصی دیگر از کربن فعال عبور می کنند و وارد آب آشامیدنی و هوای ما می شوند. از دیگر اشکال کربن فعال ها می قدرت به نوع ACC اشاره نمود. از مزایایی آن می قدرت به میزان بالای سطح فعال در واحد حجم اشاره کرد البته به خاطر ترازو ریز ذرات افت فشار بالایی را به وجود می آورد.
آخرین مطالب