سدیم و تصفیه آب: مکانیسم واکنشی، اثرات زیست محیطی و عوارض بهداشتی

اکثر تحقیقات در راستا اصلاح گندم و جو برای تحمل به شوری عمدتاً بر غلظت سدیم بافت­ها تأکید دارد، اما برخی با غل

توسط NEWSATROPAT در 22 اسفند 1400
اکثر تحقیقات در راستا اصلاح گندم و جو برای تحمل به شوری عمدتاً بر غلظت سدیم بافت­ها تأکید دارد، اما برخی با غلظت سدیم را بهعنوان واحد سنجش تحمل به شوری گزینه سؤال قرار داده­اند. مقدار اخذ سدیم در قالب دو یادآمد 24 ساعته خوراک و یک نمونه ادرار 12 ساعته مورد تحلیل قرار گرفت. 90%KCL:C D نمونه شاهد سطح دوم: استعمال از نمک اندک سدیم مخلوطی از سایر نمک ها عامل ها کیفی و خصوصیات ٬درصد نمک ٬درصد ماده خشک ٬وزن آب pH فیزیکو شیمیایی پنیر در طی عصر وصال از قبیل آنالیز مقدار اسیدیته انداختگی ٬درصد ازت محلول در آب ٬خواص حسی(عطر وطعم) و خاصیت بافتی گزینه باز‌نگری و آزمون قرار گرفت .در سطح اول نتیجه های نشان بخشید که خاصیت حسی(عطروطعم) ٬اسیدیته ٬درصدماده خشک٬وزن آب انداختگی ودرصد ازت محلول در آب در تمام نمونه ها حیاتی یکدیگر اختلاف زیادی داشتند. 9. مطابق تصویر ذیل مقدار گزینه نیاز از خون مریض تا خط نماد روی لوله به درون لوله انتقال یابد. ارتقاء دریافت سدیم خوراکی در رژیم غذایی روزمره موجب بالا رفتن غلظت پلاسمایی سدیم می شود که چنانچه از گنجایش کلیه ها در دفع آن تجاوز کند موجب ارتقاء حجم پلاسما و بالطبع ارتقاء فشار خون در بیماران می شود. در صورتیكه مهم مصرف مضاعف نمك میزان سدیم در تن بالا برود، بخش مربوط به تشنگی در مغز تحریك شده ، امر تشنگی را صادر می كند. افرادی که فشار خون بالا دارند و بیش از 7 گرم سدیم در روز مصرف می کنند مسلماً بایستی کاهش مصرف کنند. بعضا از مطالعات تیتر می نمایند که مصرف نمک مضاعف سبب ساز به ارتقا فشار خون و تنگ شدن رگها و سرخرگها میشود. به اختلاف الکترونگاتیوی رابطه دارد. این «مثلث پیوندی» (Bond Triangle) نشان میدهد که پیوندهای شیمیایی، گونه خاصی از یک پیوندِ تنها نمی باشند بلکه این جور از پیوندها حساس یکدیگر رابطه دارا‌هستند و هرکدام، رتبه متمایز از مشخصههای پیوند را شامل میشوند. در سال 1941، شیمیدان هلندی، «آنتون ادوارد فن آرکل» (Anton Eduard van Arkel) متوجه سه دسته ماده و مدل پیوندهای یار آن ها شد.او اساسی استفاده از 36 عنصر گروههای اهمیت جدول تناوبی همچون فلزات، شبهفلزات و نافلزات، پیوندهای یونی، فلزی و کووالانسی را در هر گوشه از یک مثلث قرار داد و ذراتی نیز در دربین همین مثلث توصیه داد. به همین دسته از پیوند، «پیوند کووالانسی قطبی» (Polar Covalent Bond) خرید کلرید سدیم میگویند. در حقیقت، لینک و پیوند کووالانسی و یونی، مفاهیمی ایدهآل میباشند البته بیشتر پیوندها در یک نتورک دو بعدی پیوسته موسوم به «مثلث رشته آرکل-کتلار» (van Arkel-Ketelaar Triangle) توصیف میشوند. وقتی که دو اتم حیاتی اختلاف الکترونگاتیوی کم، به یکدیگر برای تشکیل پیوند کووالانسی نزدیک شوند، یکی از از اتمها، اکثر از دیگری، الکترونها را جذب میکند. یک لینک و پیوند فلزی قوی، سرانجام الکترونهای آزادِ عمده است. اگر از کودکی به کودکان غذای قلیل سدیم داده شود ، ممکن هست غذاهای کم نمک را ترجیح دهند. زمانی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه حیاتی فروش سدیم گلوکونات وب وبسایت خویش باشید.
آخرین مطالب