بازی کلش رویال جذاب تر است یا بازی کلش آف کلنز؟

هر فردی که تعداد بیشتری تاج بدست آورد پیروز بازی خواهد شد و در پایان به برنده بازی یک صندوق پاداش تعلق می گیرد

توسط NEWSATROPAT در 23 بهمن 1400
هر فردی که تعداد بیشتری تاج بدست آورد پیروز بازی خواهد شد و در پایان به برنده بازی یک صندوق پاداش تعلق می گیرد. در همین بازی بازیکنان رئیس و رهبری یک دهکده و بستگان فردی را بر عهده دارا‌هستند و می بایست از همگی امکانات و تجهیزات موجود در بازی به جهت گسترش و گسترش دهکده به کار گیری کنند و از آن در برابر هجوم ها معاندان مراقبت نمایند. • در هر تراز ماموریت هایی را بایستی انجام بدهید که حیاتی به کار گیری از کامل شدن نمودن پروسه و انجام ماموریت ها می توانید جم و الماس اخذ کنید. • بخش هایی از بازی بایستی به ناچار تدریس هایی را بگذرانید که اهمیت استفاده از الماس و جم کلش می توانید شتاب این بخش های آموزشی را ارتقا دهید. • اساسی طی کردن فرآیند و گشوده نمودن حصر هایی که بوسیله بازی بر بر روی کاراکتر های خاصی قرار گرفته می باشد می توانید الماس یا این که جم آزاد کنید. • یکی دیگر از کاربرد های جم کلش آف کلنز فعال نمودن Clock tower در بازی است. وقتی دشمن شما کارایی در ذیل فشار گذاشتن و بههم ریختن تمرکزتان حتی اساسی فرستادن شکلکها را داراست و یا این که حتی هنگامی که یک عدد از برجکهای شما از دربین رفته تمرکز خویش را از دست ندهید. هیچگاه از Musketeer خود در خط پشتی به کارگیری نکنید، مگر آنکه در پاسخ به یکی از از واحدهای ارسالی از سوی رقیبتان باشد. • چنانچه تصمیم بگیرید تا نام خویش را در بازی تغییر دهید می بایست بدون شک از جم استعمال کنید. • خرید کردن عمده وسایل و ابزار های جادویی به وسیله ی جم ها قابلیت پذیر می باشد و برای به کارگیری از قدرت های این ابزار ها می بایست از الماس و جم کلش به کارگیری کنید. کلیدی خرید کردن جم کلش رویال از چه مزایایی بهره مند می شویم؟ در صورتی هلاکت هرمورد از برجهای نگهداری یک تاج به شما تعلق می‌گیرد و در شکل از بین بردن برج پادشاه، حتی در صورت وجود برج مراقبت، دشمن شکست میخورد و هر سه تاج بازی کلش رویال قسمت شما میشود. در اینجا اکثر به تحلیل وب وبسایت خرید جم ارزان فری فایر.
آخرین مطالب