مهم ترین و مشهورترین های ارز دیجیتال

شناختن بیت کوین دکمه شناختن کل دنیای ارزهای دیجیتال است. قبل از افشای همین مسئله، مقدار پذیرش هر سه پروتکل در

توسط NEWSATROPAT در 18 شهریور 1401
شناختن بیت کوین دکمه شناختن کل دنیای ارزهای دیجیتال است. قبل از افشای همین مسئله، مقدار پذیرش هر سه پروتکل در بین کاربران افزایش یافته بود، البته سپس از آن تمام همین پروتکلها بهشدت ضعیف شدند. اکنون که دارم این مقاله را مینویسم، اساسی این‌که مراحل بالا به پایین ابتدایِ ۲۰۲۲ بیشترِ سودهای بهدستآمده را از میان برده است، در صورتی که بخواهیم مقداری تاریخی نگاه کنیم، نسبت به بازارهای کاهشی قبلی که بیحرکتی بازار بهمراتب وخیمتر بود، رویهمرفته سال بدی را پشت سر نگذاشتهایم؛ اگر‌چه اواخر سال کاممان را تلخ کرد. او‌لین هاوینگ همین شبکه در ۲۰۲۲ انجام خواهد شد و پس از آن جایزه دریافتی ماینرها به نصف کاهش مییابد. بیت مین به عنوان یکی از از تبارک ترین فارم های استخراج بیت کوین در سال 2017 توانست دربین 3 الی 4 میلیارد دلار درآمد از طریق ماینینگ به دست آوردن کند. ولی شایان ذکر می باشد که استخراج مدام سودآور نیست. بی آلایش ترین راه اینست که بودجه های دیجیتال خویش را در داخل صرافی محافظت کنید البته بی آلایش ترین روش لزوما ایمن ترین راه نیست. از روش این پروتکل می توان حساس اخذ کوین و سوزاندن و ضرب کردن دوباره آن تمامی آثار و قابلیت و امکان رهگیری را از در میان برد. بهطور کلی میتوان گفت این شاخص فعلاً اهمیت شرایطی که نشاندهنده خوف شدید سرمایهگذاران خرد باشد، فاصله دارد؛ اهمیت این هم اکنون طی هفته گذشته موقعیت آن تا حدی وخیمتر شده است. چنانچه به جهت اجرای همین طرح رأیگیری هم میشد، جامعه تِرا به احتمال آن را تأیید میکرد و شبکه ترا باز نیز سقوط میکرد؛ البته در این شکل ممکن بود عمده تقصیرها متوجه جامعه ترا شود، خیر دو کوان که رهبر این پروژه است. از همین پیوند میتوانید توکنهای حوزه دائو را بازدید کنید. پس از آن ایاس می تواند خود را تا ۲ دلار بالا بکشد. در جواب میگویم که برایم راحتتر بود اگر ۱۰۰ ارز دیجیتال را معرفی میکردم که بالاخره چندتای آن بیش از هزار درصد رشد کند؛ ولی قصد نداشتم چشمبسته غیب بگویم. ارز ارگو در حال حاضر در درجه ۳۰۵ در میان ارزهای دیجیتال قرار داشته و قیمت آن در حوالی ۶.۰۷ دلار بوده است. ارز دیجیتال بیم بر اساس ردهبندی تارنما کوین مارکت کپ در مقام ۴۹۸ قرار داشته و بها آن در زمانه نگارش همین مطلب در حوالی ۰.۸۱ دلار بوده است. بدین ترتیب یک عدد از رایجترین راههای خرید بیت کوین در ایران، مراجعه به سایتهای ایرانی و خرید بیت کوین قوانین ارز دیجیتال غیر قابل ردیابی با ریال است.