فرمول ساخت ضد کف سیلیکونی

• ضد کف الکلی:بر مبنا الکل چرب ساخته شده می باشد و کنترل کننده توانا می باشد. طولانی تر کردن 10 ppm از یک ضد ک

توسط NEWSATROPAT در 1 فروردین 1401
• ضد کف الکلی:بر مبنا الکل چرب ساخته شده می باشد و کنترل کننده توانا می باشد. طولانی تر کردن 10 ppm از یک ضد کف سیلیکونی متفرق در نفت سفید، به کاسه استوانه صورت و یا قبل از کوره، به طور کلی فوم را در دست گرفتن می کند. گروه پژوهشی مهندسی پروسه پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی کلیدی اتکا به دانش فنی حاصل از انجام پروژه های نفتی و تجربیات خویش در حوزه طراحی و ایجاد تجهیزات فرآیندی، به جهت اولی توشه در کشور، دستگاه بررسی کارایی ضد کف نفت ناپخته را ساخته و روش اندازی نموده است. اختلال کف و حباب یکی از از دهها عیب تهدید کننده میزان مرغوب بودن یک جنس رنگ است که علاوه بر ایجاد ظواهر نازیبا عمر لایه رنگ را هم کمتر می دهد. عموماً یک دیفومر درکف نامحلول میباشد و خاصیت فعال سطحی دارد. ۲ - مطالعات انجام شده بر روی برخی از ضد کف ها اصلی فرمولاسيون معين بيانگر غير فعال شدن آن ها اهمیت افزايش تمرکز در مرحله می باشد . در واقع ضدکف ها، از سرریز شدن و هدر رفتن مواد جلوگیری میکنند. این ضد کف سیلیکونی از پراکنده شدن یا دیسپرس شدن یک سیلیس آبگریز در روغن سیلیکون ضد کف روغنی تشکیل شده است. کفگیرهای بر شالوده سیلیکون همچنین در سیستم های کف غیر آبی نظیر روغن نپخته و تصفیه روغن مناسب هستند. همچنین بعضی از اعضای این گروه، میتوانند به ادله بهرهمندی از ساختار ویژه مولکولی، از هردو طریق مذکور، به کارگیری کنند به این معنی که هم کفزدا باشند و نیز مانع از تشکیل کف گردند. ضدکفها، ممکن می باشد اساساً یک کفزدا باشند و یا این که از تشکیل کف ممانعت به کار آورند. وجود ضد کف سیلیکونی در اجزای سیستم یا این که در یک حلال آلیفاتیک و تزریق آن به طور مداوم در بالا بردن پوست خشک کننده منجر جلوگیری از ساخت فوم می شود. ۳ - ضد کف عامل ها کف زا را حذف و يا از لحاظ شيميايی غيرفعال نمی نماید . ۴ - ذغال فعال بسياری از مولکول های مواد آلی و نا محلول در آب همانند مايعات هيدروکربوری را جذب می کند داروی ضد عرق کف دست . در میادین بهره برداری به خصوص در تفکیک گرهای نفت خام به جهت مجزاسازی ناگهانی گاز از نفت و آب مقدار کف قابل توجهی ساخت می شود. در هنگام به وجود آمدن معضل نفت در سال ۱۹۷۳ این ضد کف ها اهمیت قیمتی مضاعف زیادی فروخته می شدند و مردم ناچار گردیدن محتویات روغن را ذیل بیاورند که در همین هنگام صرفا می شد که آب اضافه نمایند .
آخرین مطالب