تقسیمبندیهای مختلفی برای شیر فشار شکن آب وجود دارد

به جهت هر سیستم­ لوله کشی انتقال سیالات حد فشار استاندارد (حداقل و حداکثر) تعریف می­شود. به طور کلی، شیر فشارش

توسط NEWSATROPAT در 14 اسفند 1400
به جهت هر سیستم­ لوله کشی انتقال سیالات حد فشار استاندارد (حداقل و حداکثر) تعریف می­شود. به طور کلی، شیر فشارشکن، جریان و فشار آب در نتورک های توزیع آب و خطوط انتقال را کنترل، تهیه و تنظیم و کمتر می دهد. در دسته سری، فشار آب در چندین سطح مبتلا کمتر می­شود. دارای این فعالیت ساده، فشار محل ورود 8Bar به ترازو 5Bar کمتر مییابد و آب خروجی از شیر اساسی فشار 3Bar خواهد بود. حیاتی کارگزاری شیر فشار شکن از زخم های فشار بالا خودداری می شود و مصرف آب کمتر می باید. ورود آب دارای فشار به کانال لولهکشی جراحت شدیدی وارد میکند. آب موجود در مخازن کلیدی ورود به کانال لولهکشی در تراز شهر پخش و وارد خانه­ها می شود. نصب فشارشکن برای شبکه انتقال سیالات موجب صرفهجویی در هزینهها میشود. وجود فشارشکن در کانال انتقال سیالات از اهمیت بخش اعظمی برخوردار است. به این معنا که آب همیشه در پشت آنها وجود داراست (حالت استاتیک). تفاوت سوم همین دو شیر این میباشد که شیر فشار شکن نوسانات فشار را هم از میان میبرد. شیر فشار شکن پیلوت دار طبق معمول برای بارهای بزرگتر که نیاز به در دست گرفتن فشار ظریف دارند استفاده می شود. ولی ما به فشار 3Bar به جهت تجهیزات آتشنشانی نیاز داریم. به این عامل به یک شیر فلکه تهیه و تنظیم فشار نیاز داریم. کاربر حساس استفاده از یک آچار آلن، پیچ تعبیه شده در ذیل شیر را میچرخاند تا مانومتری که بر بر روی شیر کارگزاشتن است، روی عدد 3Bar تهیه گردد. شیرفشار شکن با یک بخش ارتجاعی (فنری) است که خاصیت جذب نوسان فشار و حذف آن را دارد. آب خروجی از مخازن طبق معمول فشار بالایی دارد. شیر اطمینان وزن خالص: در همین دسته از فنر به کارگیری نشده و اهمیت ارتقاء فشار، دیسک بالا رفته ،فشار مازاد تخلیه می شود و به جهت مخازن اهمیت فشار ناچیز کاربرد دارد. چرخش ساعتگرد، فشار را ارتقاء و چرخش برخلاف عقربههای ساعت فشار خروجی را کاهش میدهد. در شکل ارتقاء فشار آب از میزان تعیین شده، شروع به کار کرده و فشار آب را کمتر می­دهد. ولی شیر فشار شکن علاوه بر تجهیزات آتشنشانی در مسیر تجهیزاتی مثل آبگرمکن، پکیج، اتومبیل لباسشویی، خودرو ظرفشویی و … شیر فشار شکن اهمیت متعادل نمودن فشار آب ورودی از پمپ علاوه بر کاهش فشار به مقدار نیاز، تا حدودی باعث یکنواخت شدن جریان آب نیز می شود. در فشارهای خفیف­تر هم نشت سیالات پیدایش پیدا می­کند. مرکز در اختیار گرفتن فشار و پایلوت در نصیب بالای شیر فشارشکن قرار می گیرد. در اینجا بیشتر به بررسی وب وب سایت شیر فشار شکن رکسروت.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن