الکترود استنلس استیل E308H , E308L با پوشش 15 ، 16 ، 17

ج-جهت پرهیز از تابیدگی می اقتدار از اشکال مهارهای مناسب موقت و یا این که دایم قبل از جوشکاری ورق استیل استعمال

توسط NEWSATROPAT در 16 بهمن 1400
ج-جهت پرهیز از تابیدگی می اقتدار از اشکال مهارهای مناسب موقت و یا این که دایم قبل از جوشکاری ورق استیل استعمال نمود. یکی دیگر از عامل ها حساس در آماده سازی جوش، اطمینان از داشتن مواد پرکننده و الکترود جوشکاری فولاد زنگ نزن مناسب می باشد. به عنوان نمونه در جوشکاری ورق استیل کروم دار سری ۴۰۰ به کربن استیل ساده یا این که اندک آلیاژ در صورتی که خواص مناسب تری از ناحیه HAZ گزینه نیاز باشد، بهتر میباشد لبه کربن استیل بی آلایش یا این که کم آلیاژ اساسی فیلر ۳۰۹ یا ۳۱۰ روکش شده و آن گاه اهمیت فیلتر مناسب مانند ۳۰۸ بهم جوشکاری انواع الکترود جوش استیل گردند. الکترود 309L فیلارک از استاندارد AWS A5.4 E309L-15 و همچنین بسته بندی آبی برخوردار است. روند جوشکاری استیل، بسته به ضخامت و پوشش مواد تغییر می کند. 16-تابیدگی: اعوجاج یافتن قطعه بر اثر جوشکاری ورق استیل می باشد که بسته به نوع اتصال و صورت قطعه یا این که قطعاتی که به هم جوش می شوند به حالاتی مثل خمش، کمانش، پیچش و غیره چشم می شود. مساله حیاتی در جوشکاری استعمال از ابزارها، مقل چکشها و برسها می باشد. در این فرآیند از جوشکاری فولاد ضد زنگ استفاده می شود. این الکترود استیل برای جوشکاری فولادهای شبیه و غیر شبیه به هر دو رخ ریختگی و آهنگری شده آیتم استعمال قرار می گیرند. برای مثال در صورتی که دو فلز اساس L316 را بهم متصل می کنید، بایستی از L316 بعنوان فلز پرکننده به کار گیری فرمایید. الکترود استیل309L-16 ،الکترود آهک- تیتانیومی می باشد که فلز جوشی حساس ساختار عالی آستنیتی برای فولاد زنگ نزن 25% کروم و 12% نیکل ساخت می کند. شبیه سایر جوشکاریها، قبل از این عمل ضروری هست فولاد ضد زنگ تمیز باشد. اهمیت همین الکترود می اقتدار فلزات غیر مشابه نظیر فولاد اندک کربن و فولاد ضد زنگ را به یکدیگر جوش داد. به تیتر نمونه اگر از برس فولاد ضد زنگ به جهت تمیز کردن فولاد کربن به کار گیری نمودید، از آن برس دوباره جهت قطعات ضد زنگ به کار گیری نفرمایید. این مسئله به جهت چکش ها و انبرها نیز مصداق پیدا می کند.زیرا مقادیر ناچیز فولاد کربن می تواند بر بر روی فولاد ضد زنگ نشسته و منجر زنگ زدگی آن گردد. زیرا در فولاد ضد زنگ وجود هر فولاد کربنی بسیار با است.
آخرین مطالب